GTST weeksamenvatting week 44 2015

31 oktober 2015 0 Door GTST Shortie

GTST weeksamenvatting week 44 2015


Anton komt zijn taakstraf niet na. Bing ontvoert Manu. Sjors wil Thijs ontmaskeren.